Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

barock
4996 fd93 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viakatastrofo katastrofo
barock
2522 9215 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
barock
Reposted byzupsontwicedelicateezwariowalamcytatyARTdisorderhappykokeshix-raytishkabudasbadbloodlaparisienneczarnysasorizanokowiksirbjarbirbDownTheRabbit-Holejoannnalittledisappointmentsiamnotarobotfeedingthesoulmasterofpuppets
barock
3070 5bdd 500
Patrick Ems
Reposted byHakatanorwegiansailorAsTheSunKissedHorizontravelling-without-movingasparaguskatastrofojestemretardemniedoskonaloschereyestomorrownevercomespassingbirdtentacleguyMezamepsychovioletletha0becausefuckyouthatswhyjointskurwysynblacktoblackselseykudlatyDagarhen
barock
Reposted byvintagephotographyARTdisorderbudas
barock
6079 6fd4 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxanth xanth

February 22 2018

barock
1327 05b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
barock
barock
1533 aeec
Reposted fromnutt nutt viazurawianiaczka zurawianiaczka
barock
0766 e92e 500
Reposted fromsosna sosna viakundel kundel
barock
8106 2aab
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viawasnae wasnae

February 21 2018

barock
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin
barock
1220 fb1b 500
Reposted fromtailgunner tailgunner viairmelin irmelin
barock
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaOhSnap OhSnap
barock
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viay-xcv-y y-xcv-y
barock
6354 894a 500
barock
barock
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa via100suns 100suns
barock
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viauciekam uciekam
barock
4840 9587 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl