Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

2277 d504 500
Reposted fromrottentomate rottentomate
2272 2cc5

wildmansters:

murkypluviophile:

megaceros:

small fat low poly birbs

jiggle, my sons

The best use of jiggle physics 

Reposted fromrottentomate rottentomate
6158 4a1e 500

awwww-cute:

Sunbathing 😍 (Source: http://ift.tt/2pdzcyp)

barock
1491 a66d
barock

ashprincessmidna:

I feel like I belong with them

barock
6988 e3eb
it works well
barock
barock

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
barock
0856 b0b0
Reposted fromnaich naich viaaperture aperture
barock
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viazoria zoria
9560 b70d 500
barock
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBalladyna Balladyna

May 15 2017

barock
8870 7eec 500
barock
barock
1745 daf6 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viabaranczyk baranczyk
barock
Reposted fromFlau Flau vianiggertits niggertits
barock
4327 f41b 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej vianiggertits niggertits
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl